Aluehallitus

ALUEHALLITUS

Kymenlaakson aluehallituksessa on 13 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Aluehallituksen jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa

Christa Carpelan

Jäsen

Jutta Hartikainen

Varajäsen

Tapio Karvonen

Jäsen

aluehallituksen pöytäkirjat ja esityslistat

Aluehallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.